Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego Aldo

I. Informacje ogólne 
1.Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów przez Firmę Handlowo-Usługową Aldo za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklepaldo.ambar.pl jest Firma Handlowo Usługowa Aldo Jarosław Wojtaszek

Adres: Zabierzów, ul.Rodziny Poganów 7, 32-080 Zabierzów
NIP: 676 002 51 21
Zarejestrowana przez:Wójt Gminy Zabierzów w ewidencji przedsiębiorców pod numerem 959/91

3.Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zakupów można uzyskać bezpośrednio pod numerami telefonu: 12 285 18 73 / 12 285 15 06 lub drogą mailową: sklepaldo@ambar.pl

II. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
1. 
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Aldo oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
2. Warunkiem umożliwiającym złożenie zamówienia jest dokonanie rejestracji przez kupującego w systemie sklepu.
3. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.
5. W przypadku problemów technicznych dopuszcza się złożenie zamówienia telefonicznie, pod numerem telefonu:     Magazyn: 0048 12
 285 18 73
    Sklep firmowy: 0048 12 285 15 06
6. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).
7. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-5 dni roboczych.
8. Podane ceny są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT.

9. Podane przy produkcie ceny dotyczą jednej sztuki (np.butelki) i aby uzyskać pełną kwotę zamówienia należy zwrócić uwagę na podaną ilość np.butelek w zgrzewce.
10. Do podanej ceny należy doliczyć koszty wysyłki zgodnie z cennikiem sklepu (patrz - Wysyłka towarów).
11. Każda transakcja potwierdzona zostanie paragonem fiskalnym lub na życzenie Kupującego fakturą VAT
12. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego
13. W przypadku przesyłki pobraniowej, po zatwierdzeniu zamówienia.
14. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówienia:

      a) magazyn:  Brzezie /k.Krakowa, ul. Szlachecka 25
      b) sklep firmowy: Zabierzów, ul. Rodziny Poganów 7
15. Rezygnacji z zamówienia można dokonać telefonicznie lub mailowo.
16. Dokonując zakupu w sklepie internetowym Kupujący zawiera wiążącą umowę kupna – sprzedaży, prosimy więc o dokonywanie rozważnych zakupów.

III.Rezygnacja z zakupu, zwrot towaru.
1.
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów, można zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku jeżeli nie był on użytkowany, jest w oryginalnym opakowaniu bez śladów naruszenia opakowania, w żaden sposób nie jest zniszczony. Produkt należy odesłać na własny koszt dowolną firmą kurierską lub pocztą. Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące nas, o odstąpieniu od umowy zakupu, oryginał paragonu lub faktury oraz numer rachunku bankowego, na jaki mają zostać zwrócone pieniądze lub dokładny adres do dokonania przekazu pocztowego.
3. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas przesyłki. Zwrot pieniędzy dotyczy ceny za zakupiony towar. Nie zwracamy kosztów transportu poniesionych przez odsyłającego zakupiony towar. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych na nasz koszt.

IV. Postanowienia Końcowe
1.
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.